Hi I’m Hand.
นักเขียน - นักพูด – นักธุรกิจข้อมูล

ถ้าคุณชอบและสนใจมุมมองของผมในแง่ การเข้าหาผู้หญิง ทักษะสังคม การเงิน จิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง คุณสามารถกดเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆได้เลยครับ